مدرسه‌های قدیمی، حافظه زنده تاریخ علم و ادب در کهن دیار تبریز

مدرسه‌های قدیمی، حافظه زنده تاریخ علم و ادب در کهن دیار تبریز

 

خبرگزاری فارس: مدرسه‌های قدیمی، حافظه زنده تاریخ علم و ادب در کهن دیار تبریز

مدرسه رشدیه تبریز نخستین مدرسه ابتدایی عمومی در ایران است که در سال 1266 شمسی در تبریز به همت میرزا حسن رشدیه آغاز به کار کرد.

مدرسه‌های قدیمی، حافظه زنده تاریخ علم و ادب در کهن دیار تبریز

 

(image)

مدرسه رشدیه تبریز نخستین مدرسه ابتدایی عمومی در ایران است که در سال 1266 شمسی در تبریز به همت میرزا حسن رشدیه آغاز به کار کرد.

مدرسه‌های قدیمی، حافظه زنده تاریخ علم و ادب در کهن دیار تبریز

world press news

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author